خرید کردیت سامکی

soroushebrahimi

کاربر شناخته شده
ارسال ها
68
شهر
mahabad
اعتبار کسب شده
0
دوستان کسی رام فارسیشو داره؟
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
41
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
CAT B25

CPU TYPE:6260
Internal version:8000
Boot downloading complete!
Flash ID: 00C2002500370000
Flash Type: SF_MX25U6435E
Chip Capacity: 0x800000(8MB)

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QICF_O8 _C_DACH_20150410

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QCIF_O8 _C_TC_20150829

SW Version : Z880_QCIF_O8_C_TC_20150829
HW Version : 6260A_11B_HW


RESET PHONE:

Go to the settings menu
Scroll down this screen and select Restore Factory settings.
A request to input phone password, will be shown on the screen.
Default code is 1122, request “Restore settings and restart the phone” select yes.
The phone will then reboot.

CHECK PHONE VERSION:
TYPE *#66*#DRIVERS:


FIRMWARES:

تست کنید نتیجه رو اعلام بفرمایید.
 

soroushebrahimi

کاربر شناخته شده
ارسال ها
68
شهر
mahabad
اعتبار کسب شده
0
CAT B25

CPU TYPE:6260
Internal version:8000
Boot downloading complete!
Flash ID: 00C2002500370000
Flash Type: SF_MX25U6435E
Chip Capacity: 0x800000(8MB)

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QICF_O8 _C_DACH_20150410

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QCIF_O8 _C_TC_20150829

SW Version : Z880_QCIF_O8_C_TC_20150829
HW Version : 6260A_11B_HW


RESET PHONE:

Go to the settings menu
Scroll down this screen and select Restore Factory settings.
A request to input phone password, will be shown on the screen.
Default code is 1122, request “Restore settings and restart the phone” select yes.
The phone will then reboot.

CHECK PHONE VERSION:
TYPE *#66*#DRIVERS:


FIRMWARES:

تست کنید نتیجه رو اعلام بفرمایید.

فارسی داره؟
 

soroushebrahimi

کاربر شناخته شده
ارسال ها
68
شهر
mahabad
اعتبار کسب شده
0
cat b25

cpu type:6260
internal version:8000
boot downloading complete!
Flash id: 00c2002500370000
flash type: Sf_mx25u6435e
chip capacity: 0x800000(8mb)

supercon60a_11b_pcb01_gprs_mt6260_s00.z880_qicf_o8 _c_dach_20150410

supercon60a_11b_pcb01_gprs_mt6260_s00.z880_qcif_o8 _c_tc_20150829

sw version : Z880_qcif_o8_c_tc_20150829
hw version : 6260a_11b_hw


reset phone:

Go to the settings menu
scroll down this screen and select restore factory settings.
A request to input phone password, will be shown on the screen.
Default code is 1122, request “restore settings and restart the phone” select yes.
The phone will then reboot.

Check phone version:
Type *#66*#drivers:


firmwares:

تست کنید نتیجه رو اعلام بفرمایید.

تست کردم فارسی وعربی نداره
 

soroushebrahimi

کاربر شناخته شده
ارسال ها
68
شهر
mahabad
اعتبار کسب شده
0
CAT B25

CPU TYPE:6260
Internal version:8000
Boot downloading complete!
Flash ID: 00C2002500370000
Flash Type: SF_MX25U6435E
Chip Capacity: 0x800000(8MB)

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QICF_O8 _C_DACH_20150410

SUPERCON60A_11B_PCB01_gprs_MT6260_S00.Z880_QCIF_O8 _C_TC_20150829

SW Version : Z880_QCIF_O8_C_TC_20150829
HW Version : 6260A_11B_HW


RESET PHONE:

Go to the settings menu
Scroll down this screen and select Restore Factory settings.
A request to input phone password, will be shown on the screen.
Default code is 1122, request “Restore settings and restart the phone” select yes.
The phone will then reboot.

CHECK PHONE VERSION:
TYPE *#66*#DRIVERS:


FIRMWARES:

تست کنید نتیجه رو اعلام بفرمایید.

 

soroushebrahimi

کاربر شناخته شده
ارسال ها
68
شهر
mahabad
اعتبار کسب شده
0
فایل فول فارسیشو 30تومان گرفتم تست شده کسی خواست خبر بده (عربی با ساپورت پیامک فارسی نیست دوستان فول فارسی هستش)
telegram :mad:soroushebrahimii
 
بالا