خرید کردیت سامکی

GPGJtag V2.13 Added Hisense For Boot Repair.

tofig68

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
842
شهر
اردبيل
اعتبار کسب شده
0
Added support for these models:

Hisense E89 (World's 1ST)
Hisense U850 (World's 1ST)


 
بالا