خرید کردیت سامکی

GPGJTAG V2.08 New update K-Touch, Samsung and more!

Mahyar Nemati

کاربر شناخته شده
کاربر فارس
ارسال ها
2,113
شهر
KNOX
اعتبار کسب شده
0
Whats new ?

Added support for these models:

K-Touch E688 (World's 1ST)
K-Touch E780 (World's 1ST)
K-Touch W780 (World's 1ST)
Samsung SC-05D
Hualu S3000 (World's 1ST)
Pantech T100K
EPhone A5 (World's 1ST)
DCT E366 (World's 1ST)
جهت مشاهده تصاویر میبایست ثبت نام نمایید
 
بالا