خرید کردیت سامکی

آپدیت Borneo schematics version 4.29 update release !

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
32,666
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-464
BORNEO SCHEMATICS VERSION 4.29 UPDATE RELEASE !


UPDATE BORNEO ANDA KE VERSI 4.29
DOWNLOAD AT
OLD VERSION MUST UN-INSTALL FIRST / VERSI LAMA WAJIB DI UNINSTALL !
[*] FIX BITMAP
[*] FIX BOARDVIEW FZ PART COMPONENT
[*] FIX BOARDVIEW CAD COMPONENT NAME 
بالا