خرید کردیت سامکی

آپدیت EMT v3.29.00 Released, Added Xiaomi/Redmi/POCO Flash Recovery Firmware via sideload,

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
32,666
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-464
Added Xiaomi "Flash Recovery Firmware" functions, supported flash recovery firmware via sideload mode, working for any Xiaomi/Redmi/POCO devices with sideload mode without mi assistant tool!

Added Oppo "Remove Demo Mode" functions, supported No Auth, No Credits Remove Demo Mode by One-Click for Oppo Qualcomm models!
Regard
VC_INDIA
EMT Team


 
بالا