خرید کردیت سامکی

آپدیت UnlockTool_2022.09.11.0 Realme/Vivo Update Released

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
31,967
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-464
UnlockTool_2022.09.11.0 Auto Update Released

VIVO
Supported Vivo MT6771 New Security Factory Reset/FRP

- Vivo V15 PD1831F
- Vivo S1 PD1831
- Vivo X21i PD1801
- Vivo Y97 PD1813A
- Vivo Z3i PD1813C
- Vivo Y93s V1818CA

- Added Generic MT6771 Force Brom Mode Tab Vivo

REALME
Added New Loader Spreadtrum

- Realme C11 RMX3231
- Realme C31 RMX3501
- Realme C21Y RMX3261 | RMX3262
- Realme C25Y RMX3265
- Realme C35 RMX3511More Info :

 
بالا