خرید کردیت سامکی

آپدیت Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.12 - New repair level activated

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
24,902
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-358
Infinity Chinese Miracle-2 SP2/SPD-UniSoc v2.12 - New repair level activated

As ordinary, unique functions and methods released

Core
Changed: FlashCore protocol updated (R25)
Changed: New DL-core support (v10 at Infinity notation)
NewSOC: SC9820e [RS/0S] with NAND supported
Changed: Diag protocol updated

Flasher

Changed: Protocol updated
Changed: FlashCore rebuild
- Reworked FlashErase
- Reworked support of fully erased or semi-damaged modern devices Android 8/9/10/11 (SC9820e, SC7731e, SC9832e, SC9863, SC9850), it is possible to repair these devices from any state (in case of working HW)
- Reworked NVRecovery procedure
- Android version change ( Downgrade/Upgrade ) now work more correct

Firmware reader
Changed: Android 10 specific changes
Changed: KaiOs specific changes
Changed: Initial Android 11 support
Changed: UltraRead protocol updated
Changed: Fixed "Encryption Unsucessfull" errors on some devices after flash

SPUnlock
Changed: Android 11 SPunlock and Repair confirmed and working
Changed: UniSoc Tiger T310 initial SPUnlock/Repair support
Changed: Changed unlock procedure for some devices
Changed: Allow check status/continue unlock on zero balance
Almost all existing on market devices for SP-Unlock and Repair are supported, Android 10 / 11 "security" as well

Model DB
Changed: New generic loaders included for 9820E with NAND

Other
Changed: Many other different changes and fixes


Discussion and download links are

 
بالا