خرید کردیت سامکی

آپدیت EMT v3.07.00 Relesed [UPD: 03/04/2021]

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
23,993
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-358
Added Xiaomi (Qualcomm series) Reset Mi Lock No چیز پی ان / No Unlock Bootloader

Added MTK Skip Auth Solution, Supported Flash / Unlock etc for Xiaomi / OPPO
MT6762,
MT6763,
MT6765,
MT6768,
MT6771,
MT6785,
MT6873 etc SoC models!

Regard
VC_INDIA


 
بالا