خرید کردیت سامکی

در خواست فایلهای جدید هواوی

baran53

کاربر شناخته شده
مرکز دانلود
ارسال ها
239
اعتبار کسب شده
376
با درود خدمت مدیر فارس جی اس ام و همه همکاران عزیزم
پیشاپیش سال جدید رو به همه تبریک میگم.امیدوارم سالی همراه با تندرستی و سلامت و شاد و پر برکت باشه

لطفا فایلهای زیرا در مرکز دانلود قرار دهید
با سپاس

PRA-L01 8.0.0.412(C185)


PRA-L23 8.0.0.383(C605)


PRA-L23 8.0.0.313(C521CUSTC521D1)


PRA-L23 8.0.0.308(C25CUSTC25D1)

SNE-L03 10.0.0.198(C25E5R1P1)


SNE-L22 9.1.0.267(C569E1R1P1T8)

SNE-L22 9.1.0.264(C635E1R1P2T8)


Stanford-AL10 9.1.0.210(C00E110R1P9T8)

Stanford-L09 9.1.0.211(C635E2R1P4T8)

Stanford-L09 9.1.0.221(C185E2R1P5T8)

Stanford-L09 9.1.0.210(C432E2R1P5T8)

Stanford-L09S 9.1.0.211(C635E2R1P4T8)

Stanford-L09S 9.1.0.210(C432E2R1P5T8)


Stanford-L09S_ 9.1.0.210(C185E2R1P5T8)


Stark-L21MEB 10.0.0.311(C185E6R6P1)

Stark-L21MEB 10.0.0.305(C185E6R6P1)


Sydney-L21BR 9.1.0.325(C185E2R1P2T8)

Sydney-L21BR 9.1.0.319(C185E1R1P2T8)


Sydney-L21BR 9.1.0.316(C185E1R1P2T8)

Sydney-L22 9.1.0.288(C636E2R1P1T8)

Sydney-L22 9.1.0.286(C675E4R1P1T8)
Sydney-TL00 9.1.0.234(C01E78R1P7T8)

Sydney-TL00 9.1.0.232(C01E78R1P7T8)

Sydney-TL00 9.1.0.228(C01E78R1P7T8)


SydneyM-L03 10.0.0.198(C25E5R1P1)


SydneyM-L03 10.0.0.235(C69E4R1P1)

SydneyM-L03 10.0.0.233(C605E2R1P1)


SydneyM-L03 10.0.0.231(C212E4R1P1)


SydneyM-L22 9.1.0.267(C569E1R1P1T8)

SydneyM-L22 9.1.0.264(C635E1R1P2T8)


SydneyM-L22 9.1.0.259(C185E1R1P2T8)


TET-AN00 11.0.0.130(SP1C735E130R9P3)

VOG-L04 10.1.0.141(C25E18R1P3)


VOG-L04 10.1.0.141(C605E19R1P3)

VOG-L04 10.1.0.141(C212E15R1P3)


VOG-L04D 10.1.0.141(C25E18R1P3)


VOG-L04D 10.1.0.141(C605E19R1P3)

VOG-L04D 10.1.0.141(C212E15R1P3)


VOG-L29 10.1.0.179(C10E13R5P1)


VOG-L29 10.1.0.161(C431E23R2P5)

VOG-L29 10.1.0.163(C185E11R5P1)

Warsaw-TL10 8.0.0.356(C00)


Warsaw-TL10 8.0.0.355(C01)


Warsaw-TL10 8.0.0.338(C01)


Warsaw-TL10 8.0.0.370(C636)


Warsaw-TL10HK 8.0.0.356(C00)


Warsaw-TL10HK 8.0.0.355(C01)

Warsaw-TL10HK 8.0.0.338(C01)


Warsaw-TL10HK 8.0.0.370(C636)

WAS-AL00 8.0.0.356(C00)

WAS-AL00 8.0.0.355(C01)

WAS-AL00 8.0.0.338(C01)


WAS-AL00 8.0.0.370(C636)
 
بالا