خرید کردیت سامکی

آپدیت Uni-Android Tool UAT MTK Module Oppo, Vivo, Xiaomi Update Ver.1.02 [22nd Feb. 2021]

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
23,993
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-358
UAT
Uni-Android ToolMTK Module Version 1.02
OPPO Models Supported by Meta Mode [Factory Reset Safe]


 • Oppo A11K (CPH2071)
 • Oppo A12 (CPH2077)
 • Oppo A12 (CPH2083)
 • Oppo A15 (CPH1835)
 • OPPO A15 (CPH2179)
 • OPPO A15 (CPH2185)
 • Oppo A1K (CPH1923)
 • OPPO A1k (CPH1926)
 • OPPO A1s (CPH1925)
 • Oppo A3 (CPH1837)
 • Oppo A3 (PADM00)
 • Oppo A3 (PADT00)
 • OPPO A31 (CPH2015)
 • Oppo A31 (CPH2029)
 • Oppo A31 (CPH2031)
 • OPPO A31 (CPH2073)
 • Oppo A31 (CPH2081)
 • OPPO A5s (CPH1909)
 • OPPO A5s (CPH1910)
 • OPPO A5s (CPH1912)
 • OPPO A7N (PCDM00)
 • OPPO A7N (PCDT00)
 • ‏Oppo A7X (PBBM00)
 • ‏Oppo A7X (PBBT00)
 • OPPO A8 (PDBM00)
 • Oppo A83 (CPH1729)
 • Oppo A83 (CPH1827)
 • Oppo A9 (CPH1938)
 • Oppo A9 (PCAM10)
 • Oppo A9 (PCPT00)
 • Oppo A91 (CPH2001)
 • Oppo A91 (CPH2021)
 • Oppo A91 (PCPM00)
 • Oppo A93 (CPH2121)
 • Oppo A9x (PCEM00)
 • Oppo A9x (PCET00)
 • Oppo F11 (‏CPH1911)
 • Oppo F11 (CPH1913)
 • Oppo F11 (CPH1915‏)
 • Oppo F11 Pro (CPH1969)
 • Oppo F11 Pro (CPH1987)
 • Oppo F11 Pro (CPH2039)
 • Oppo F11 Pro (CPH2063)
 • Oppo F15 (CPH2001)
 • Oppo F17 Pro (CPH2119)
 • Oppo F5 (CPH1723)
 • Oppo F5 (CPH1727)
 • Oppo F5 Youth (CPH1725)
 • Oppo F7 (CPH1811)
 • Oppo F7 (CPH1819)
 • Oppo F7 (CPH1821)
 • Oppo F7 (CPH1859)
 • Oppo F9 (CPH1823)
 • Oppo F9 (CPH1881)
 • Oppo F9 Pro (CPH1825)
 • Oppo R15 (PACM00)
 • Oppo R15 (PACT00)
 • Oppo Reno 2F (CPH1989)
 • Oppo Reno 2Z (CPH1945)
 • Oppo Reno 2Z (CPH1951)
 • Oppo Reno 2Z (PCKM00)
 • Oppo Reno 2Z (PCKM70)
 • Oppo Reno 2Z (PCKM80)
 • Oppo Reno 2Z (PCKT00)
 • Oppo Reno 2Z DS (CPH1951)
 • Oppo Reno 3 (CPH2043)
 • Oppo Reno 3 (CPH2043)
 • Oppo Reno 3 Pro (CPH2035)
 • Oppo Reno 3 Pro (CPH2036)
 • Oppo Reno 3 Pro (CPH2036)
 • Oppo Reno 3 Pro (CPH2037)
 • Oppo Reno 4 Lite(CPH2125)
 • Oppo Reno 4F (CPH2209)
 • Oppo Reno Lite (PCAT10)
 • Oppo Reno z (CPH1979)
 • Oppo Reno Z (PCDM10)
 • Oppo Reno Z (PCDT10)
 • Realme 1 (CPH1861)
 • Realme 1 (CPH1869)
 • Realme 3 (RMX1821)
 • Realme 3 (RMX1822)
 • Realme 3 (RMX1823)
 • Realme 3 (RMX1825)
 • Realme 3i (RMX1827)
 • Realme 6 (RMX2001)
 • Realme 6i (RMX2040)
 • RealMe C11 (RMX2181)
 • RealMe C11 (RMX2182)
 • Realme C11 (RMX2183)
 • Realme C11 (RMX2184)
 • Realme C11 (RMX2185)
 • RealMe C11 (RMX2187)
 • RealMe C12 (RMX2189)
 • RealMe C15 (RMX2180)
 • RealMe C15 (RMX2186)
 • Realme C2 (RMX1941)
 • Realme C2 (RMX1945)
 • Realme C20 (RMX3061)
 • Realme C20 (RMX3063)
 • Realme C3 (RMX2020)
 • ‏Realme X7 Pro (RMX2111)
 • ‏Realme X7 Pro (RMX2121)

OPPO

[Bypass authorization method] by USB
 • Oppo 91 (CPJ2021)
 • Oppo A11k (CPH2083)
 • Oppo A12 (CPH2083)
 • Oppo A12s (CPH2077)
 • Oppo A15 (CPH2185)
 • Oppo A15s (CPH2179)
 • Oppo A1K (CPH1923)
 • Oppo A3 (CPH1837)
 • Oppo A3 (PADM00)
 • Oppo A31 (CPH2015)
 • Oppo A31 (CPH2031)
 • Oppo A31 (CPH2073)
 • Oppo A31 (CPH2081)
 • Oppo A5s (CPH1909)
 • Oppo A5s (CPH1912)
 • Oppo A71 (CPH1717)
 • Oppo A71 (CPH1801)
 • Oppo A73 (CPH1725)
 • Oppo A77 (CPH1715)
 • Oppo A7x (PBBM00)
 • Oppo A83 (CPH1729)
 • Oppo A83 (CPH1827)
 • Oppo A9 (CPH1837)
 • Oppo A9 (CPH1938)
 • Oppo A91 (CPH2001)
 • Oppo A91 (CPH2021)
 • Oppo F1S (CPHA1601)
 • Oppo F11 (CPH1911)
 • Oppo F11 PRO (CPH1969)
 • Oppo F11 PRO (CPH1987)
 • Oppo F15 (CPH2001)
 • Oppo F3 (CPH1609)
 • Oppo F5 (CPH1723)
 • Oppo F7 (CPH1819)
 • Oppo F7 Youth (CPH1859)
 • Oppo F9 (CPH1823)
 • Oppo F9 (CPH1881)
 • Oppo F9 PRO (CPH1825)
 • Oppo F9 Pro (CPH1881)
 • Oppo R15 (CPH1835)
 • Oppo R15 (PACM00)
 • Oppo R15 (PACT00)
 • Oppo Reno 2F (CPH1969)
 • Oppo Reno Lite (PCAM10)
 • Oppo Reno Lite (PCAT10)
 • RealMe 1 (CPH1861)
 • RealMe 3 (RMX1821)
 • RealMe 7 (RMX2151)
 • RealMe C11 (RMX2185)
 • RealMe C12 (RMX2189)
 • RealMe C15 (RMX2180)
 • RealMe C2 (RMX1941)
 • RealMe Narzo 20 (RMX2191)
 • Reno 2F (CPH1989)
 • Reno 2Z (CPH1945)
 • Reno 2Z (CPH1951)
 • Reno Z (CPH1979)
VIVO

[Bypass authorization method] by USB
 • S1 (PD1913F)
 • V11 (PD1813F)
 • V11i (PD1813F)
 • V15 (PD1831F)
 • V17 Neo (PD1913F)
 • Y19 (PD1934F)
 • Y5s (PD1934)
Xiaomi

[Bypass authorization method] by USB
 • POCO M2 (Shiva)
 • Redmi 10X 4G (Merlin)
 • Redmi 6 (Cereus)
 • Redmi 6A (Cactus)
 • Redmi 9 (Cattail)
 • Redmi 9 (Lancelot)
 • Redmi 9 Prime (Lancelot)
 • Redmi 9A (Dandelion)
 • Redmi 9C (Angelican)
 • Redmi 9T (Dandelion)
 • Redmi Note 8 Pro (Begonia)
 • Redmi Note 9 (Merlin)
Jazz Kaios
 • Digiit 4G
 
بالا