خرید کردیت سامکی

آپدیت Magico Diag Tool V3.6 Update All iPad 2 without disassembly enters the purple screen

News & Updates

کاربر شناخته شده
ربات
ارسال ها
23,217
وب
www.fars-gsm.com
اعتبار کسب شده
-345
Magico Diag Tool V3.6(Windows/Mac)Download Link Free update iPad 2/3

Your iPhone/iPad will enter Purple screenmode automatically
Support Models:
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8P
iPhone 7
iPhone 7P
iPhone 6S
iPhone 6SP
iPhone 6
iPhone 6P
iPhone SE
iPad 2(A1395,A1396,A1397)(2.4)
iPad 3(A1416,A1430,A1403)
iPad 4 (A1458,A1459,A1460)
iPad 5(A1822)
iPad 6(A1893)
iPad 7(2019)A2197,A2198,A2199,A2200
iPad Air (A1474,A1475,A1476)
iPad Air 2(A1566,A1567)
iPad Pro 10.5(A1701,A1709)
iPad Pro2(12.9, A1670,A1671,A1821)
iPad mini1(A1432,A1454,A1455)
iPad_mini2 (A1489,A1490,A1491)
iPad_mini3 (A1599,A1600)
iPad_mini4(A1538 , A1550)


New :
iPad 2(A1395,A1396,A1397) (2.1/2.2/2.3 Supported) 
بالا