خرید کردیت سامکی

SAMSUNG DEAD BOOT REPAIR ONLY USB

Mehdi.Sarvari

کاربر شناخته شده
ناظر ارشد
ارسال ها
2,445
اعتبار کسب شده
257

support.halabtech.com

SAMSUNG Repair Dead Boot Samsung Devices UnbrickSPD6530_SPD6500_00800000_MOCOR_W13.09_FP_R5.0.2_Debug_sc6500_samsung_PitonDS_OWN_05262015124611__b310e-b310e

*************

*************

*************

*************

*************

DEBUG_EMERGENCY_DOWNLOAD_FA43_G3502LUBUANI1_2741832_REV00_user_low_noship
*************

*************

*************

*************

J610G U3 Dead Boot Repair By USB Without Box (9008) DEBUG_EMERGENCY_DOWNLOAD_FA81_J610GUBU3ASG1_CL14321305_QB24611206_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT
*************

J610GN U3 Dead Boot Repair By USB Without Box (9008) DEBUG_EMERGENCY_DOWNLOAD_FA81_J610GNUBU3ASG1_CL14321305_QB24611206_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT 

tooraj

کاربر شناخته شده
ارسال ها
289
اعتبار کسب شده
83
با تشکر فراوان
لطفا اموزش رو هم قرار بدید....
 
بالا