بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader

آپدیت بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader 3.10.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,142
سن
40
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,997
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 3.03.5
- WORLD's FIRST : Added support for A750G, A750GN newest Security Patches (CTG, CTH)
- WORLD's FIRST : Added support for A750F, A750FN newest Security Patches (CTG, CTH)
- WORLD's FIRST : Added support for A405FN, A405FM newest Security Patches (BTG, BTH)
- WORLD's FIRST : Added support for A307FN newest Security Patches (BTG, BTH)
- WORLD's FIRST : Added support for A307G, A307GN newest Security Patches (BTG, BTH)
- WORLD's FIRST : Added support for...
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,142
سن
40
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,997
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 3.04.4
- WORLD's FIRST : Added support for G965F BIT-B
- Added support for G970U, G970U1, G970W BIT3, BIT4 via COMBINATION
- Added support for G973U, G973U1, G973W BIT3, BIT4 via COMBINATION
- Added support for G975U, G975U1, G975W BIT3, BIT4 via COMBINATION

VERSION 3.04.2
- WORLD's FIRST : Added support for A107M newest Security Patches (BTG, BTH)

VERSION 3.04.0
- WORLD's FIRST : Added support for G960F BIT-B
 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,142
سن
40
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار
1,997
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 3.10.1
- WORLD's FIRST : New Method for Qualcomm Series :
- No More needed to Insert un-accepted SimCard
- No More needed to input 11223344
- Support NEWEST FIRMWARES :
ATG, ATH, ATI, ATJ, BTG, BTH, BTI, BTJ, CTG, CTH, CTI, CTJ, DTG, DTH, DTI, DTJ, ETG, ETH, ETI, ETJ

VERSION 3.05.4
- WORLD's FIRST : Added CHANGE CSC support for ALL NEW FIRMWARES (October 2020)
- WORLD's FIRST : Change CSC now works on : ATG, ATH, ATI, BTG, BTH, BTI, CTG...
 
بالا