خرید کردیت سامکی

نمیمنه

  1. garibaldi

    مشکل با فلش passport

    در هنگام ابدیت با autoloader مشکل پسوورد داره پسوورد خودش رو قبول نمیکنه blackberry رو هم زدم قبول نمیمنه از تعداد ده تا باقی مانده چیزی کم نمیشه
  2. س

    3250 نشانگر شارزش عمل نمیكنه

    با چند شارزرم تست كردیم ولی بازم شارز نمیمنه
بالا