سلام
مسیر سیم دیزایر hd رو میخوام
فوووووووورررریییییی