گوشی شارژ کاذب داره ممنون میشم راهنمای کنزد
مسیر شارژ درسته