خرید کردیت سامکی

Ajdary.Farshid

فرشید اژدری

greenery
تاریخ تولد
March 29
شهر
IRAN.YAZD
جنسیت
مرد

امضا

------------http://colorofil.blogfa.com------------
* دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از پارس بر آن خواهند رسید (پیامبر اکرم ص)*
بالا