خرید کردیت سامکی

شناخت قطعات الکترونیک

آشنایی هر چه بیشتر با قطعات الکترونيک بکار رفته در گوشیهای موبایل
S
پاسخ ها
0
بازدیدها
3K
scavengeboy
S
C
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
chabok_gsm
C
H
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
H
بالا