سلام
نیازمند فایل فلش تبلت دیمو مدل baby1 هستم با مشخصات زیر
a23dual core e6053ab 6apa
مشخصات برد a23_86v_v4.0-20141225
gsl1680