رمزگذاری یا encry
جهت مشاهده ادامه مطلب میبایست با یوزر رسمی خود وارد انجمن شوید.