یه گوشی دارم که مشکل بلک بری ایدی داره مدلشم stl100-3 هستش با فایل هایی anti theft فلش میکنم رو ارم گیر میکنه و با فایل های Autoload میزنم گوشی میاد بالا و بلکبری ایدی میخواد