سلام از این لینک میتونید ریکاوری مخصوص برای گوشی دانلود کنید
https://twrp.me/Devices/