به گزارش دیسنا - اولین پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران .

یک شرکت
امنیتی ایرانی ( معتبرترین توزیع کننده محصولات آنتی ویروس برای کاربران خانگی ،
شرکتی و سازمانی و مراکز داده ) ابزار پاکسازی تحت شبکه ویروس رایانه های شعله W32.Flamer
را منتشر کرد .


جهت دریافت این ابزار به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://duruntash.mihanblog.com/post/2320